Domov Organi občine Občinski svet 8. redna seja

8. redna seja

Seja je potekala dne 10.12.2015 ob 17.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list Republike Slovenije št. 99/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 10.12.2015
Začetek veljavnosti: 22.12.2015
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse (Uradni list Republike Slovenije št. 99/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 10.12.2015
Začetek veljavnosti: 22.12.2015
Tip objave: Sklep
Vsebina: Takse
Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu v letu 2016 (Uradni list Republike Slovenije št. 99/2015)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 10.12.2015
Začetek veljavnosti: 22.12.2015
Konec veljavnosti: 11.02.2017
Tip objave: Sklep
Vsebina: Zdravstveno in socialno varstvo
Odlok o rebalansu proračuna Občine Kozje za leto 2015 (Uradni list Republike Slovenije št. 99/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 10.12.2015
Začetek veljavnosti: 22.12.2015
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine