Vranske pečine - gozdni rezervat

Naravne znamenitosti
Vranske pečine, 3260 Kozje