IZGRADNJA KANALIZACIJE IN MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE V LESIČNEM

540.000,00 €
Drugi projekti
150.000,00 €
V teku
01.06.2018
Julij, 2019