KROŽNO KRIŽIŠČE PRI POSLOVNO OBRTNI CONI KOZJE

347.280,00 €
Direkcija RS za infrastrukturo
279.898,00 €
Zaključeno
18.06.2019
15.10.2019