PREUREDITEV VEČNAMENSKEGA CENTRA V KOZJEM

81.000,00 €
Zakon o financiranju občin
81.000,00 €
V teku
02.09.2020
20.10.2020