PREUREDITEV VEČNAMENSKEGA CENTRA V KOZJEM

62.698,32 €
Zakon o financiranju občin
57.973,97 €
Zaključeno
02.09.2020
20.10.2020