CENTRI INTERPRETACIJE ZAVAROVANIH OBMOČIJ

2093
143.802,53 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
99.998,52 €
Zaključeno
Lokacija
Podsreda 103, 3257 Podsreda
Pot do lokacije
16.02.2021
22.09.2021

Podatki o financiranju