UREDITEV POVRŠIN ZA IGRO, DRUŽENJE IN SPROSTITEV "DOBIMO SE NA IGRIŠČU"

144.115,60 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
99.998,52 €
Zaključeno

Podatki o financiranju