GRAD PODSREDA - KULTURNA DEDIŠČINA IN TURIZEM

161
1.516.468,39 €
Načrt za okrevanje in odpornost
976.818,32 €
V teku
Lokacija
Podsreda 103, 3257 Podsreda
Pot do lokacije