OBVESTILO O PRIČETKU OCENJEVANJA ŠKODE NA KMETIJSKIH PRIDELKIH ZARADI POSLEDIC NEURIJ S TOČO V OBDOBJU OD 10. MAJA DO 1. AVGUSTA 2023

24. 10. 2023 Sanja L. (Občinska uprava) 221