Naložbe v infrastrukturo kot podpora razvoju novih doživetij Obsotelja in Kozjanskega - OK MIKS DOŽIVETIJ

360
35.000,00 EUR
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
23.500,00 EUR
V teku