Zahteva za izbris lastnih osebnih podatkov

Oddaja zahteve
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE