Vloga za dodelitev denarne socialne pomoči Občine Kozje

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE